Hyundai Stargazer

575,000,000

ALL NEW STARGAZER

NGÔI SAO GIA ĐÌNH

Bảng Giá VAT

Elantra 1.5 AT TC 585.000.000
Elantra 1.5 AT Đặc Biệt 634.000.000
Elantra 1.5 AT Cao Cấp 684.000.000
Elantra 1.5 AT Cao Cấp 6 ghế 693.000.000